Ceza Hukuku Genel Hükümler I Vize Soruları


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I VİZE SINAVI

                                                                       23 Kasım 2009

 

Yönerge: 1. Gerekçeli olmayan TCK ve uluslararası anlaşma kullanmak serbesttir. 2. Sınav esnasında öğrencilerin kanun alış verişinde bulunmaları yasaktır. 3. Gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir, dilbilgisi ve güzel yazım kurallarına uyulması not takdirinde dikkate alınacaktır. 4. Sınav süresi 75 dakikadır. 5. İstenilen sorudan başlanılabilecektir.

 

                                                           SORULAR

1. “Devletin kendini ve asli kurumlarını her şeye, her türlü muhalefete ve farklılığa karşı koruma refleksine girmesi, bu psikoloji içerisinde ceza normlarının oluşturulması; koruma altına alınan varlıkların sayısını ve dolayısıyla suç sayılan eylemlerin sayısını da artıracak ve bu anlayışa bağlı olarak da daha şiddetli cezalar öngörülecektir”. Türkan Yalçın SANCAR: Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları, Ankara 2006, s. 38.

 

Yukarıdaki paragrafta bahsedilen ceza hukuku anlayışını başlıca özellikleriyle açıklayınız? (10 puan)

 

2. Klasik okul ile pozitivist okulun görüşlerini karşılaştırınız. (10 puan)

3. 21.11.1990 tarih ve 3679 sayılı Kanunla, 765 sayılı Eski TCK’ da kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanun ile suç tiplerinin unsurlarında ve cezalarında değişiklikler yapılmıştır.

3679 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan aşağıdaki düzenlemeyi kanunilik ilkesi çerçevesinde değerlendiriniz. (10 puan)

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce işlenmiş olup da, Türk Ceza Kanununun bu Kanunla değiştirilen veya yeni madde numaraları altında müeyyideye bağlanmış hükümlerini ihlal etmiş olanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi ( YTCK 7. md) nazara alınarak;

 a) Mahkümiyet hükmü verilmiş olması veya verilen hükümlerin kesinleşmiş bulunması halinde ilamlar(hükümler) aynen infaz olunur”.

4. İşkence iddiasıyla İstanbul’da bir karakolu ziyaret eden Meclis araştırma komisyonu üyelerinden milletvekili A ile B arasında bir tartışma başlar:

A, B’ye “Bana bak! Seviyeyi tartışman için önce adam olman lazım, adam! Konuşuyorsun oradan!”.

B, A’ya “Sen adam ol be! Utanmaz herif!”.

A, B’ye “Terbiyesiz!”

Tartışma esnasında orada bulunmakta olan Komiser K, A’nın kulağına eğilerek “Sayın vekilim şimdi ben dersem suç olur; B’nin sarhoşun teki olduğunu da söyler misiniz?” der. A’nın B’ye sarhoşun teki olduğunu söylemesi üzerine öfkelenen B, A’ya karakolda buldukları beyzbol sopasıyla vurur. Burnu kırılan A hastaneye kaldırılırken, K, B’yi yakalayıp nezarethaneye koyar. K, Cumhuriyet savcısı Ö’yü arar ve durumu anlatır. Ö, B’nin gözaltına alınmasına karar verir.

 

Olayı değerlendiriniz. (10 puan)

 

5. Ahmet, komşusu Necla’nın çok değerli Tibet Mastifi cinsi köpeğini çalarken köpek tarafından ısırılır. Köpeği iyi bir fiyata satan Ahmet kolundaki yarayı tedavi ettirmek için hastaneye gittiğinde durumdan şüphelenen polis tarafından yakalanır. Ahmet, hakkında hırsızlık iddiasıyla açılan kamu davasından beraat etmek için kulakları ağır işiten arkadaşı Burak’tan, “Ben gördüm, kolunu Tibetli köpek değil; mahallenin sokak köpeği ısırdı” beyanıyla yalan şahitlikte bulunmasını ister. Bu teklifi kabul eden Burak, mahkemede ağır işitmesinin de etkisiyle Ahmet’in kendisine tembihlediği ifadeleri “Ben gördüm kolunu mahallenin sokak köpeği değil Tibetli köpek ısırdı” şeklinde söyler.

           

Burak’ın cezai sorumluluğunu tartışınız? (10 puan)

 

6. Didem, kendisinden ayrılan erkek arkadaşı Osman’dan intikam almak için otomobilinin üzerine kırmızı boya döker. Bununla da yetinmeyip motor kapağını açarak otomobilin aküsünü söker, ardından da lastiklerini patlatır.

 

Olayı TCK 151. md çerçevesinde değerlendiriniz. (10 puan)

 

7. Veysel ve Sıdıka kalabalık bir plajda güneşlenmekte, kızları 8 yaşındaki Hülya da plajın az ilerisinde kayalıklarda oynamaktadır. Hülya denize düşen bebeğini almak için suya atlar ve ayağı kayaların arasına sıkışır. Yardım isteyen Hülya’nın sesini duyan Veysel ve Sıdıka çocuklarının şaka yaptığını düşünür ve müdahale etmezler. Olayı gören plajın cankurtaranı Hilmi ise yanında güneşlenen Norveçli turistle konuşmaya devam eder. Plajda bulunan diğer insanlar da Hülya’nın çığlıklarına aldırmadan güneşlenmeye ve yüzmeye devam ederler. Hülya boğularak ölür.

 

Olayda yer alan kişilerin cezai sorumluluklarını tartışınız. (10 puan)

 

8. Brian, çok sevdiği eşi Christine’la beraber Güney Galler’de bulunan Aberporth kasabasına karavanlarıyla tatile giderler. Kamp kurdukları parkta uyumaya hazırlandıkları sırada, bir grup genç motorlarıyla karavanlarının etrafında dolanıp gaza basmak ve fren yapmak suretiyle gürültü yaparak çifti rahatsız ederler. Saat 03:49’da Brian, 999’u (polis) arayarak, rüyasında karavanlarının etrafında gezinen gençlerden birinin içeriye girip kendisine saldırdığını ve onla kavga ettiğini gördüğünü ancak uyandığında karısı Christine’i öldürmüş olduğunu söyler. Yargılama esnasında Brian’ın depresyon ilacı kullandığı ancak iktidarsızlık yaptığı için bu ilacı bıraktığı ve ilacı bırakmanın etkileri arasında kabuslar görme olabileceği bilirkişilerce açıklanır. Brian’ın kızı da ifadesinde babasının uyku bozukluğu yaşadığını; bazen evin içinde gecenin bir saatinde tuhaf bir şekilde gezindiğini söyler.

(Olay gerçektir. Bkz. www.independent.co.uk 21 Kasım 2009)

 

Brian’ın fiilini değerlendiriniz. (10 puan)

 

9.  Türk vatandaşı Can ile Türkiye’de oturan Fransız vatandaşı Simon bilimsel bir toplantı için gittikleri İspanya’da bir barda kavga ettikleri Alman vatandaşı Dietrich ile İtalyan vatandaşı Alberto’yu yaralarlar ve Türkiye’ye kaçarlar. Aşağıdaki ihtimallere göre soruları TCK ve Avrupa Geri Verme Sözleşmesi çerçevesinde cevaplayınız. (10 puan)

 

a. İspanya, Almanya ve İtalya, Can ile Simon’un geri verilmesini talep eder. Bu talepler konusunda hangi kararlar verilebilir?

b. Simon, ayrılıkçı ETA örgütünün talepleri lehine yazılar yazdığı savunmasında bulunur. Simon’un savunmasını değerlendiriniz. Bu savunmanın kabul edilip geri verilmemesi ihtimali üzerine, Simon Türkiye’de yargılanabilir mi? Bu yargılamanın şartları nelerdir?

c. Can ve Simon söz konusu suçları Türk vatandaşları Cemil ve Cevdet’e karşı işleseydi İspanya’nın geri verme talebi konusunda verilecek kararın gerekçeleri ve sonrasında yapılacak yargısal işlemler neler olurdu?

d. Simon, İspanya’ya geri verilir. İspanya’da yargılanırken daha önce aynı ülkede hakaret suçundan dolayı da yargılandığı ancak bunun geri verme talepnamesine konmadığı ortaya çıkar. İspanya’nın Simon hakkında hakaret suçundan yargılama yapabilmesinin şartları nelerdir? 

 

10. Aşağıdaki kavramları kısaca tanımlayınız. (10 puan)

 

a. Belçika Kaidesi         b. Kıyas yasağı        c. Özgü suç           d. Sırf mülkilik ilkesi

 

 

                                                                                                    Başarılar Dilerim

                                           Yrd.Doç.Dr.Timuçin Köprülü

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !